SignorSito.it

Qui non trovi bufale!

Poesia

L'amuri di la matri

“L’AMURI DI LA MATRI”

L’amuri di la matri è tantu granni,
ca natru ‘u stissu nun si po truvari,
ponnu passari tanti e tanti anni
è sempri chiddu, nuddu ‘u fa canciari.

‘Ncumincia quannu sì ‘ntu ventri d’idda
ca ti disegna cu la fantasìa,
e puru ca sì quantu ‘na nucidda,
fa li so cosi, mentri penza a tia.

Ti parra, ti fa sèntiri la vuci,
ti cunta ‘i nuvità di la so vita,
ti tocca, poi tanticchia si cunnuci:
facènnisi lu cuntu cu li jita.

E quannu di duluri arriva l’ura
ti raccumanna ‘a vergini Marìa,
matri di la santissima natura
ca comu ‘nfigghiu sò pinzassi a tia.

E quantu voti ‘a notti la fa jornu
quannu ti svigghi ca famuzza teni,
cu l’occhi aperti e ‘ntesta lu fastornu
ti strinci o pettu e lena li to peni;

poi t’accarizza ‘nta la to facciuzza,

ti fa la ‘nnacatedda duci- duci,
tu chiudi l’occhi mentri ‘a to mammuzza
ti canta a ninna nanna a menza vuci.

Passa lu tempu, crisci e ti fai granni,
lu munnu ‘u vo’ pigghiari a muzzicuni,
Idda sta pinzirusa e ‘ntra l’affanni
soffri pi tia, ma tu nun ti n’adduni;

li notti aspetta a tia ‘ntra li fastorni,
sta cu l’aricchi a sèntiri ‘u purtuni:
si tranquillizza sulu quannu torni
poi chiudi l’occhi ‘ntra du’ suspiruni.

Pi d’idda ‘un crisci mai, sì sempri nica,
ti chiama sempri cu lo so mizzigghiu,
difenni sempri a tia d’ogni nimicu
lu scopu da so vita è pi dda figghia

e mentri la so testa si fa janca,
la forza s’assuttigghia e li duluri,
sempri chiù spissu si riduci stanca,
ma nun finisci mai di dari amuri.
Auguri a tutte le mamme.....😘

0
0
0
s2smodern